Our Portfolios

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง จำกัด

เราได้พัฒนาระบบงานเช่าซื้อรถยนต์ (Leasing Management System) ให้แก่ บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง จำกัด ในรูปแบบ Web Application โดยเป็นส่วนงานของ Front Office ในการจัดการขอทำลีสซิ่งให้กับลูกค้า ตั้งแต่เริ่มกระบวนการกรอกแบบฟอร์มคำขอ จนถึงกระบวนการรับเงินชำระงวดแรก โดยระบบงานจะเชื่อมต่อกับระบบงานภายในของฮอนด้าในการรับส่งข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประมวลผลในระบบ

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

เราได้พัฒนาระบบงานจัดการซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ (Gold Internet Trade System) แบบครบวงจร ให้แก่ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด เราได้พัฒนาทั้ง Web Application ในส่วน Front Office ให้ลูกค้าทำการซื้อขาย และส่วน Back Office ให้พนักงานฮั่วเซ่งเฮง ได้ปฏิบัติงาน, เราได้พัฒนาส่วนงาน Mobile Application ให้ลูกค้าทำการซื้อขายผ่านมือถือ และ แทปเล็ต และล่าสุดได้พัฒนาต่อยอดให้ลูกค้าสามารถทำการซื้อขายทองคำผ่านตู้ Kiosk ได้

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

เราได้พัฒนาระบบงานด้านการบริหารการลงทุน ให้แก่ บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) มาหลายระบบอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดทำระบบบริหารงานซื้อขายกองทุน (Mutual Fund Selling Agent System), ระบบบริหารงานซื้อขายตราสารหนี้ (Debt Trading System) และผลงานล่าสุดของเราคือ ระบบ Phatra Edge สำหรับนักลงทุนสามารถเข้ามาดู Portfolio ของตนเองได้ทั้งหมด และทำรายการซื้อขายผ่านหน้าเว็บ Phatra Edge ได้

บริษัท แสนสิริ (มหาชน) จำกัด

เราได้รับความไว้วางใจ ให้ออกแบบและพัฒนาระบบงานต่างๆ มากมาย ให้ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) อาทิเช่น ระบบอินทราเน็ต เว็บไซต์สำหรับใช้ภายในองค์กร (Intranet Website), ระบบบริหารจัดการงานนิติบุคคล (Property Management System), ระบบบริหารจัดเก็บข้อมูลลูกค้าโครงการ (Customer Tracking System), ระบบติดตามกิจกรรมงานขาย (Sales Tracking System) เป็นต้น

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เราได้พัฒนาระบบงานจัดการซื้อขายกองทุนรวม (Mutual Fund Selling Agent System) ในรูปแบบ Web Application โดยระบบฯ ได้รับการออกแบบให้รองรับการทำงานแบบสาขาทำหน้าที่ส่งคำสั่งซื้อขายกองทุน มายังสำนักงานใหญ่ทำหน้าที่อนุมัติรายการซื้อขาย และสรุปคำสั่งซื้อขายเพื่อส่งข้อมูลไปยังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฯ ในแต่ละวัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

เราได้ออกแบบพัฒนาระบบงานจัดการซื้อขายกองทุนรวม (One Smart) ในรูปแบบ Web Application ซึ่งเป็นระบบงานที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับ บลจ. วรรณ ในการจัดการกองทุนของตนเอง และ ระบบซื้อขายกองทุนรวมสำหรับลูกค้า (One Live) ที่ให้ Selling Agent สามารถเข้ามาดูข้อมูลการซื้อขาย และทำการสั่งซื้อ สั่งขายได้ผ่านระบบ

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เราได้พัฒนาระบบบริหารงานซื้อขายตราสารหนี้ (Bond Trading System) ส่วนงาน Back Office ในรูปแบบ Web Application ให้แก่ บล.กสิกรไทย จำกัด โดยระบบนี้ได้เชื่อมต่อกับระบบภายในเพื่อดึงข้อมูลลูกค้า วงเงิน นำมาใช้ในการซื้อขายตราสารหนี้ในระบบ Bond

บริษัท ทีเอ็นเอส (ประเทศไทย) จำกัด

เราได้ออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ Responsive ให้กับ บริษัท ทีเอ็นเอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยเว็บไซต์จะถูกออกแบบให้รองรับกับทุกอุปกรณ์ในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นมือถือ และ แทปเล็ต นอกจากนี้เรายังพัฒนาเว็บเป็นระบบสะสมแต้ม แลกของรางวัลให้กับลูกค้า โดยลูกค้า TNS สามารถทำการเช็คแต้ม แลกของรางวัลได้ออนไลน์